EDI – Automatyczne wysyłanie raportów do kontrahenta

Wymiana danych pomiędzy firmami, w tym generowanie i przesyłanie raportów, coraz częściej przybiera formę komunikacji dwóch aplikacji. Elektroniczna wymiana danych pozwala nie tylko na oszczędność czasu, ale też zapewnia większą powtarzalność wykonywanych operacji, ułatwia wykrywanie błędów oraz korygowanie danych.

Takie też wyzwanie zostało postawione przed jednym z naszych klientów. Firma partnerska, dla której co miesiąc przygotowywane były raporty finansowe, postanowiła zrezygnować z uciążliwych dla wszystkich plików w formacie Microsoft Excel i przejść na bezpośrednią formę wymiany danych w postaci web serwisów (usług internetowych, pozwalających na elektroniczną wymianę informacji). W tym celu przygotowała i uruchomiła dwie aplikacje internetowe, a następnie zwróciła się do swoich kontrahentów z prośbą o przesyłanie danych w tej właśnie formie.

Z technicznego punktu widzenia zadanie to było dość proste. Wykorzystując mechanizmy WCF (Windows Communication Foundation) w oparciu o tzw. kontrakt (czyli opis funkcji i formatu danych akceptowanych przez usługę) można w ciągu dosłownie kilku minut przygotować aplikację, będącą w stanie przesyłać dane do usługi. Większym problemem okazało się spełnienie pewnych funkcjonalnych założeń, o których wstępnie nasz klient nie został poinformowany (jak na przykład bardzo długi – rzędu kilku minut – czas oczekiwania na przetworzenie danych przez usługę). Ostatecznie problemy te zostały przezwyciężone, a stworzona przez nas aplikacja, integrująca oprogramowanie finansowe z jednej strony, a usługi internetowe „konsumujące” co miesiąc kilkanaście raportów z drugiej, działa już poprawnie od kilku miesięcy. Wyrazy uznania ze strony naszego Klienta zyskała przede wszystkim możliwość samodzielnej konfiguracji i rozbudowy aplikacji o kolejne dokumenty, dzięki czemu możliwe było szybkie i elastyczne reagowanie na pojawiające się, nowe potrzeby partnera biznesowego.